• Contact
    K&A Kozijnen
    Berberisstraat 49
    2565 WV DEN HAAG

    Tel.nr.: +31 6 43 002 475 – Karol
    Tel.nr.: +31 6 19 914 905 – Andrey

Overig

Gewaarborgde kwaliteit door wereldwijde keurmerken

In Nederland zijn dat de KOMO productcertificaten en het attest voor witte en RAL 9001 doorgekleurde profielen. Voor profielen met een kleurpantserfolie en voor de kwaliteit (wind- en waterdichtheid en inbraakwerendheid) van elementen uit REHAU profielsystemen.
De fabricage van kunststoframen en deuren vindt plaats volgens de fabricage- en montagerichtlijnen

Tegenwoordig (de laatste 25 jaren) staat KOMO niet meer voor een afkorting. Het is een in de Europese Unie gedeponeerd kwaliteitsmerk dat in Nederland gehanteerd wordt voor gecertificeerde bouwmaterialen, bouwproducten, werkprocessen en diensten in de bouw (B&U en GWW) volgens een door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) voorgeschreven procedure en wijze van beoordelen. Heel vroeger stond KOMO voor Keuring en Onderzoek van Materialen voor de Overheid. Nu is het hét kwaliteitsmerk bouwbreed.
Kozijnen van Windows2000 kenmerken zich door een gladde sponning en verdekt liggende afwatering. Hierdoor ontstaat er praktisch geen vuilophoping en zijn de kozijnen eenvoudig te reinigen.

Voordelen van onze kozijnen op het gebied van:

Isolatie

Minder tocht
Besparing op energie
Gelijkmatigere temperatuur verdeling

De energiekosten stijgen alsmaar. Het thema isolatie wordt belangrijker. Energie, dat door toepassing van isolerende ramen en deuren niet verloren gaat, hoeft u ook niet te betalen. Goede isolatie zorgt ook voor minder tocht, dus een gelijkmatigere temperatuur. Dat verhoogt het comfort.

Conclusie

Minder energieverbruik door de goede isolatiewaarden
Verhoging van het comfort Spaart de portemonnee
Minder CO2 uitstoot is beter voor het milieu

Inbraakwerenheid

Toepassing van inbraakwerend beslag
KOMO/SKG gecertificeerd
Inbraakwerendheid klasse 2

Tot de meest geliefde plaatsen van inbraak in een woning behoren ramen en balkondeuren.
Met ramen, deuren en gevelelementen uit REHAU profielsystemen maakt u het inbrekers heel moeilijk

Conclusie

Veilige ramen en deuren door inbraakwerend beslag
Bemoeilijkt het werk van inbrekers
Verhoogt het gevoel van veiligheid

Geluidsisolatie

Toepassing van speciale beglazing
Rekening houden met speciale inbouwdetails

Geluidsoverlast kan storend werken en zelfs de gezondheid aantasten.
Afhankelijk van de plaats van het gebouw (aan bijvoorbeeld een verkeersweg of bij een vliegveld) of de aard daarvan kunnen de eisen voor geluiddemping verschillen.
Met ramen uit REHAU profielsystemen heeft u het passende antwoord.

Conclusie

Minimale geluidsbelasting
Toegenomen wooncomfort

Onderhoud

Behoud van de eigenschappen
Instandhouden van het uiterlijk
Gemakkelijk te onderhouden door het gesloten oppervlak